این وبسایت صرفاً جهت تبلیغات مربوط به کشاورزی است و آگهی ها در دیگر زمینه ها منتشر نخواهد شد.

سایت اگری اد هیچ مسئولیتی در قبال:

- صحت مطالب

- خرید و فروش ها

- روند معاملات

ندارد.

هر گونه سوء استفاده و برخورد نامناسب به عهده سایت اگری اد نخواهد بود و مسئولیت آن تماماً به عهده شخص خاطی می باشد.

لذا قبل از انجام هر گونه معامله جوانب را سنجیده و سپس اقدام فرمایید.